5018 Sayılı KMYKK'na İlişkin Görüşler

İLBANK Temettü Gelirleri İadeleri 

Ek Özel Hizmet Tazminatının Hangi Kurum Bütçesinden Ödenmesi Gerektiği

Taşıt Giderleri

Bütçe Ödenekleri

Kamu Zararı

Kamu Zararına İlişkin Para Cezası

Ödeme Yeri Değişikliği

Taşınır Bağışlarının Kabul Edilmesi

08 Borç Verme ve Hibe