6245 Sayılı Harcırah Kanununa İlişkin Görüşler

Harcırah Ödemelerine İlişkin Genel Yazı

 

4/C Kapsamındaki Personelin Sürekli Görev Yolluğu

 

Yemek Bedelinin Karşılanması Durumunda Gündelik

 

6191 Sayılı Kanun ile 926 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Atananların Harcırahı

Ataması İptal Edilen Personelin Harcırahı

İl Müdürlüğüne Vekaleten Atanan Personelin Geçici Görev Yolluğu

4046 Sayılı Kanunun 22"nci Maddesine Göre Atananların Harcırahı

 

Bakanlık Temsilcisi Geçici Görev Yolluğu Ödemesi

 

Çevre Denetimi ve Kontrollük Hizmetleri için Seyyar Görev Tazminatı

 

4046 Sayılı Yasa Kapsamında İstihdam Edilenlerin Ek Özel Hizmet Tazminatı ve Seyyar Görev Tazminatı

 

4/C Kapsamındaki Personelin Seyyar Görev Tazminatı

 

Harcırahsız ve Yolluksuz Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu

 

Geçici Görev ile Arazi Tazminatının Beraber Ödenebileceği

 

Toplum Yararına Çalışma Programı Kapsamında Görevlendirilenlerin Harcırahı

 

Şube Müdürüne Seyyar Görev Tazminatı

 

Uzun Süreli Görevlendirmelerde Harcırah

 

Harcırah Ödemelerine İlişkin Genel Yazı 10.04.2014

 

Harcırah Ödemelerine İlişkin Genel Yazı 23.05.2014

 

Memuriyet Mahallinin Tespit Edilmesinde İzlenecek Yol

 

Salt Kadro Hareketi Nedeniyle Harcırah Ödenemeyeceği

 

Sempozyum Katılım Ücretinin Ödenemeyeceği 

 

Harcırahın Hangi Kurum Bütçesinden Ödenmesi Gerektiği

 

Uzun Süreli Görevlendirmelerde Maliye Bakanlığının Görüşü


İlçede kurulan Çevre Şube Müdürlüğüne görevlendirilen personelin geçici görev yolluğu

 

Maden Kanununa göre inceleme ve denetimde görevlendirilen personelin harcırahına ilişkin Maliye Bakanlığı'nın görüşü