MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI UZMANLIK TEZLERİ

Esvan YAVUZ - Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışına Göre Stratejik Plan-Bütçe İlişkisi

Zuhal KORKMAZ - COSO İç Kontrol Standartları ve Türkiye Uygulaması

Ayşen SEVİNÇ - Yeşil Satın Alma Kriterleri ve Yaklaşımı

Erdal DURAN - Kamu İdarelerinde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Serap Şen ERİŞKİN - Yıllık Kamu Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması, Uygulanması ve Raporlanması Süreci

Betül CAN PİRİMOĞLU - Türkiye’de Düzenleyici Etki Analizi Uygulaması ve Ülke Karşılaştırması

Badel AVAN - Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol İlişkisi