MİSYON-VİZYON

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vizyonu
 
Yaşanabilir çevre ve marka şehirler
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Misyonu
 
Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak
 
 
Strateji Geliştirme Başkanlığı Vizyonu
 
Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Bakanlığın geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, proaktif çalışan, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır.
 
Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonu
 
Üst politika belgeleri çerçevesinde Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli stratejilerini tüm birimlerle işbirliği yaparak belirlemek, Bakanlığa tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.