2017 Yılı 2. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu

2017 Yılı 2. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu

31.07.2017

Bakanlığımız 2017 Yılı Bütçesinin 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasındaki gerçekleşme miktarlarını gösteren 2. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu yayımlanmıştır.

 

2. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu (2017)