2016 Yılı Personel ve Hizmet Alan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu

31.01.2017

 

2016 yılına ilişkin Personel ve Hizmet Alan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır.

 

 

♦  2016 Yılı Personel ve Hizmet Alan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu