3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama

18.11.2016
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama İşlemleri  
Devlet Personel Başkanlığınca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Bakanlığımız emrine ataması teklif edilenlerin atamalarının yapılabilmesi için dilekçe ekinde istenilen belgeleri en geç 28/11/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.
1- Duyuru metni için tıklayınız. 
2- Dilekçe örneği için tıklayınız.
3- Sağlık Durumu Beyan Belgesi için tıklayınız.
4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.
5- Mal Bildirim Formu için tıklayınız.