// header("location:" . $sayfa);

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun  8 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”göre istihdam edilecek sözleşmeli personel için 05/10/2016  tarihinde gerçekleştirilen mülakat sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle branşlara göre asil ve yedek sıralaması belirlenmiştir.

NOT: Evrak teslim süresi 11/11/2016 Cuma günü mesai bitimi sona ermektedir.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

Sıra No Adı Soyadı Başarı Puanı
1 Zaman ÖNAL 82,8

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Sıra No Adı Soyadı Başarı Puanı
1 Sabahattin KAPLAN 81,8

UZMAN

Sıra No Adı Soyadı Başarı Puanı
1 Mehtap KUTLU 90,2
2 Ebru YILDIZELİ 88,4
3 Semih SEÇGİN 85,6
4 Kenan GÜNEŞ 83,2

UZMAN (YEDEK)

Sıra No Adı Soyadı Başarı Puanı
1 Özge ÖZARSLAN 80,2
2 Ayça AY TURHAN 76,6

İrtibat Adresi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah.Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA
İrtibat Tel No: 0312 410 15 31 – 410 15 35

İstenilen Belgeler:

• Sözleşmeli personel başvuru formu ( Asil - Yedek)

• Nüfus Cüzdan fotokopisi

• Diplomanın Noter tasdikli örneği veya Bakanlığımızca onaylanmak üzere aslı ile birlikte fotokopisinin getirilmesi

• Askerliğe ilişkin durum belgesi ( Askerliği yapanlar için detaylı terhis belgesi)

• Adli sicil ve arşiv kaydına dair belge (Resmi kuruma başvuru için alınması)

• Güvenlik Soruşturması 3 nüsha (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

• Daha önce unvanı ile ilgili özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmış olanlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak hizmet belgesi ( SGK gün pirim sayısı yazılı olacak) ile çalıştığı iş yerinden hangi tarih aralıklarında ve hangi unvanda çalıştığını belirten belgelerin aslı.

• 6 adet vesikalık fotoğraf ( Son üç ay içerisinde çekilmiş) ( Erkek adaylar için kravatlı)

Dilekçe Örneği için Tıklayınız.
Güvenlik Soruşturma Formu için Tıklayınız.
Sözleşme Başvuru Formu (Asil) için Tıklayınız.
Sözleşme Başvuru Formu (Yedek) için Tıklayınız.