// header("location:" . $sayfa);

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için dilekçe ekinde istenilen belgeleri en geç 20/02/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir

1- Duyuru metni için tıklayınız. 

2- Dilekçe örneği için tıklayınız.

3- Atama başvuru formu için tıklayınız.

4- Sağlık durumu beyan belgesi için tıklayınız.

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

6- Mal Bildirim Formu için tıklayınız.