// header("location:" . $sayfa);

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde tezlerini hazırlayarak Tez Jürisi’ne sunan ve tezleri kabul edilen Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılarının yeterlilik sınavı 30/06/2017 Cuma günü saat 10.00’da Bakanlığımız merkez binasında yapılacaktır.

                                                                                       

• Yeterlilik sınavına girmeye hak kazananların listesi için tıklayınız.