İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

“İstanbul İli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F20 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 (ç) ve 7 (k) maddeleri uyarınca, 27/10/2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.