Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 27.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 12.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Değişikliği Gerekçe Raporu, Plan Değişikliği Açıklama Raporu, Plan Değişikliği Plan Hükümleri) Bakanlık Makamı'nın 24.10.2016 tarihli Oluru ile onaylanmıştır. 

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H45 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) Bakanlık Makamı'nın 09.01.2017 tarihli Oluru ile onaylanmıştır. 

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H48 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) Bakanlık Makamı'nın 07.06.2017 tarihli Olur'u ile onaylanmıştır. 

 

G43              Lejand                                                           
G44 Plan Açıklama Raporu  
G45 Plan Hükümleri  
G46  
G47    
G48  
G49  
H41  
H42  
H43  
H44  
H45      
H46    
H47    
H48  
H49  
I40  
I41  
I42  
I43    
I44  
I45    
I46    
I47  
I48  
I49  
J40  
J41  
J42  
J43  
J45  
J46  
J47  
J48