Proses

Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması İş Süreçleri

KENTGES Merkezi Kurumları İzleme İş Süreçleri
 
KENTGES Belediyeleri İzleme İş Süreçleri
 
Mücavir Alan İş Süreçleri