IUFM Projesi kapsamında yer alan BDDK Hizmet Binası

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında 3328 Ada 2 Parselde bulunan “BDDK Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ne ait Mimari Ön Proje Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup; 15.08.2016 tarih ve 59 no.lu Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun görülerek ruhsata esas iş ve işlemlerin yapılabilmesi için anılan proje ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.