BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİNİN KONULARI

 Kıyı Alanları Envanterinin Oluşturulması

Kıyı Alanları Yönetiminin Finansmanı
Kıyılardan Yararlanma Esasları, Kıyı Planlama İlkeleri
Kıyı Ekosistemi ve Hassas Alanların Korunması
Kıyılarda Kirliliğin Kontrolü ve Önlenmesi
Kıyılarda Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Etkilerine Hazırlık