ULUSLARARASI BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

1992’de Brezilya’nın Rio kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Dünya Zirvesinde tüm ülkeler tarafından kabul edilen Gündem 21 Eylem Planı Belgesi’nin 17. bölümünde küresel ölçekte Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) politika ve eylem planı yer almıştır.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’da BKAY konusunu ele almış, Barselona Konvansiyonu ile Akdeniz Eylem Planı çalışmaları bağlamında edinilen bilgi ve deneyimden de yola çıkarak Gündem 21 dokümanında yer alan kararların yaşama geçirilmesi için somut ve ilkeler, esaslar ve yöntemler öneren “Kıyı Alanlarının Bütünleşik Yönetimi İçin Kılavuz” hazırlamıştır.
Avrupa Birliği’nde kıyı alanlarının bütünleşik yönetimine ilişkin strateji belgeleri ve projeler geliştirilmiş, Avrupa Konseyi “Kıyı Alanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Bir Çerçeve Yasası” önermiştir.
Dünyada son 30 yılda ‘’Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’’ kavramına dayalı politikalar çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Programı, Gündem 21 ve AB ile Avrupa Konseyi vb. uluslararası dokümanlarda, kıyı kaynaklarının korunması ve kıyı alanlarının sürdürülebilir kullanımı amacı ile stratejiler, eylem programları ve kılavuzlar geliştirilmiştir.