KIYI ALANLARINDA YER SEÇEN FAALİYETLER

 -        Yerleşmeler ve Kentsel Kıyının Kullanımı
-        İkinci Konut Gelişmeleri
-        Turizm ve Rekreasyon, Yat Turizmi, Kruvaziyer Turizmi
-        Deniz Ulaştırması, Limanlar, İskeleler, Boru Hatları
-        Kara ve Demiryolu Bağlantıları, Lojistik Merkezler
-        Gemi İnşa ve Bakım Sanayi, Tersaneler
-        Balıkçılık Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
-        Enerji İhtisas Bölgeleri, Sanayi Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler
-        Enerji Üretimi, Petrol Rafinerileri, Petrokimya Sanayi
-        Askeri Alanlar, Güvenlik Bölgeleri, Sahil Güvenliği
-        Doğa Koruma ve Sit Alanları Deniz Koruma Alanları
-        Tarımsal Faaliyetler ve Ormancılık