Çevre Düzeni Planları 1/50.000

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Onaylandı (06.05.2013) (03.12.2013)