BİRİMLER

Ac-Kapa1476 MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Genel Müdür - Yavuz Erdal KAYAPINAR T: 312- 286 77 88
F: 312- 287 1313
yerdal.kayapinar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Genel Müdür Yardımcısı V. - A.Nazan YILMAZ T: 312- 284 9979
F: 312- 287 1313
anazan.yilmaz@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Genel Müdür Yardımcısı V. - A.Hakan AYBER T: 312- 284 3290
F: 312- 287 1313
ahakan.ayber@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Genel Müdür Yardımcısı V. - Hidayet UYSAL T: 312- 286 7702
F: 312- 287 1313
hidayet.uysal@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Harita ve Emlak Dairesi Bşk. - Hakan AYBER T: 312- 284 8026
F: 312- 284 4773
ahakan.ayber@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
İmar Planlama Dairesi Bşk. - Erkan ÜÇÖZ T: 312- 287 84 89
F: 312- 286 91 83
erkan.ucoz@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kırsal Yerleşim Stratejileri Dairesi Bşk. T:
F:
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kıyı Alanları Dairesi Bşk.- Mediha YEŞİLDAL T: 312-285 88 58
F: 312- 286 20 38
mediha.yesildal@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Bşk.V - Şafak AĞAÇDİKEN T: 312-284 9465
F: 312- 287 4923
safak.agacdiken@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mevzuat Dairesi Bşk.V.- Neslihan SAYILGAN T: 312- 284 8389
F: 312- 286 20 38
neslihan.sayilgan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Kentsel Tasarım Dairesi Bşk.- Ayşegül DİNÇ YALÇIN T: 0312- 284 77 32
F:
aysegul.yalcin@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yer Bilimsel Etüt Dairesi Bşk.-Cahit KOCAMAN T: 312- 285 53 85
F: 312- 284 67 94
cahit.kocaman@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yönetim Hizmetleri Dairesi Bşk.- İbrahim ÖZTÜRK T: 312- 285 70 00
F: 312- 284 67 94
ibrahim.ozturk@csb.gov.tr