HABERLER

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇİCİ 10. MADDE YAYIMLANDI 05.02.2016 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇİCİ 10. MADDE YAYIMLANDI
ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI 04.02.2016 ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
YAPI MALZEMELERİ MOBİL DENETİM SİSTEMİ 81 İLE YAYGINLAŞTIRILIYOR 21.01.2016 YAPI MALZEMELERİ MOBİL DENETİM SİSTEMİ 81 İLE YAYGINLAŞTIRILIYOR
GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN. SELAMİ MERDİN 35. ENERJİ VERİMLİLİĞİ 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARINDA “ÇEVRE DOSTU, SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNA VE YAŞAM ALANLARI” PANELİNDE PANELİST OLARAK KATILMIŞTIR 18.01.2016 GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN. SELAMİ MERDİN 35. ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞEN 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARINDA “ÇEVRE DOSTU, SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNA VE YAŞAM ALANLARI” PANELİNDE PANELİST OLARAK KATILMIŞTIR
GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN. SELEMİ MERDİN İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 5. KONUT YÖNETİCİLERİ MANTOLAMA KONFERANSINA KONUŞMACI OLARAK KATILMIŞTIR 18.01.2016 GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN. SELEMİ MERDİN İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 5. KONUT YÖNETİCİLERİ MANTOLAMA KONFERANSINA KONUŞMACI OLARAK KATILMIŞTIR
ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HAZIR 15.01.2016 Bakanlığımız ile Niğde Üniversitesi arasında yürütülmekte olan “Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirme-Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi” Protokolü kapsamında çerçevesinde 14-15.Ocak.2016 tarihlerinde Nevşehir’de arazi incelemelerinde bulunuldu. Protokolde görevli bulunan akademisyenlerin ve Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı çalışmalarda; bölgede hâlihazırda hizmet vermekte olan kayadan oyma depo, otel, yaşam alanı örnekleri yerinde incelendi. Doğru ve yanlış uygulama örnekleri yerinde görüldü ve yapım süreçleri içerisinde karşılaşılan teknik zorluklar müşahede edildi. Bakanlığımız; proje ve müşavirlik firmalarımızın, çelik yapı uygulayıcılarımızın ve yapısal çelik sektörümüzün üretimini ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü arttırmak için önemli bir adım daha atıyor. Sanayi tesisleri, yüksek katlı binalar ve özellik arz eden yapılar başta olmak üzere, çelik yapılar inşaat sektörü içerisindeki payını hızla arttırmakta. Yapısal çelik tasarımının daha etkin, verimli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, en son teknolojik gelişmelere ve ülkemiz koşullarına uygun çelik yapılar yönetmelik taslağı hazırlandı. Uluslararası norm ve standartlar dikkate alınarak yapılan bu mevzuat ile çelik yapılar yönetmeliğine kavuşmuş olacak. Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Teknik Üniversitesinin ortaklaşa yürütmüş olduğu proje ile hazırlanan taslak başta Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, sektör temsilcileri ve odalar olmak üzere sektör ile paylaşıldı. Düzenlenen çalıştayda konunun taraflarınca tartışılması sağlandı, elde edilen geri bildirimler sonucunda taslağa nihai hali verildi. Yapısal çelik ile çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin yeterli güvenlikte tasarımını ve yapımını içeren “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” yayımlanmasıyla; Ülkemizdeki mühendislik bilgi birikimi ve pratiği göz ardı edilmeden, ortak bir tasarım yaklaşımının kullanılması ve uygulamaların kontrol edilebilir hale gelmesi sağlanacaktır. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte; eğitici dokümanların hazırlanması, sektörün eğitilmesi, sektörce yazılım programlarının düzenlenmesi vb. faaliyetler başlayacaktır.
DOĞAL KAYADAN OYULARAK OLUŞTURULAN YER ALTI YAPILARI MAHALLİNDE İNCELENDİ 15.01.2016 Bakanlığımız ile Niğde Üniversitesi arasında yürütülmekte olan “Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirme-Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi” Protokolü kapsamında çerçevesinde 14-15.Ocak.2016 tarihlerinde Nevşehir’de arazi incelemelerinde bulunuldu. Protokolde görevli bulunan akademisyenlerin ve Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı çalışmalarda; bölgede hâlihazırda hizmet vermekte olan kayadan oyma depo, otel, yaşam alanı örnekleri yerinde incelendi. Doğru ve yanlış uygulama örnekleri yerinde görüldü ve yapım süreçleri içerisinde karşılaşılan teknik zorluklar müşahede edildi. Tüm bu çalışmalar sonucunda; bu ve benzeri yapıları kullanacak olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini arttırmayı sağlamak üzere, doğal kayaların oyulması suretiyle teşkil edilecek yeraltı yapılarını hangi usul ve esaslara göre yapılması gerektiği ortaya konulacaktır.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İPA İŞBİRLİĞİNCE DEVAM EDEN "BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ" PROJESİ KAPSAMINDA SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ANALİZLER YAPILMIŞTIR 05.01.2016 Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcı olduğu ve doğrudan katkı koyduğu, “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi” başlıklı AB IPA Projesi 13. 04. 2015 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında dört iklim bölgesini temsilen seçilen illerde, konut ve konut dışı binaların özelinde enerji tüketimlerinin ve bina tipolojilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, 2. iklim bölgesinde yer alan Samsun, ilk pilot il olarak seçilmiş ve 24-25 Aralık 2015 tarihlerinde buraya bir teknik gezi düzenlemiştir. Genel Müdürlüğümüz teknik personelinin ve yerel uzmanların katkılarıyla, Bakanlığımızın Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanında incelemelerde bulunulmuş ve teknik çalışmalar yürütülmüştür. Elde edilecek sonuçların ilgili bölgeye yönelik enerji verimliliği stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlaması beklenmektedir
ADANA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GAYRİMENKUL YATIRIM VE PROJE FUARINDA BAKANLIĞIMIZ FAALİYETLERİNİ TANITAN, GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YAYINLARI VE FAALİYETLERİ İLE İLGİ ODAĞI OLDU 08.12.2015 4-5-6 Aralık 2015 tarihlerinde Adana’da düzenlenen “1. Çukurova Gayrimenkul ve Proje Yatırım Fuarına” Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürlüğümüz katılım sağlamıştır. Fuarda; Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin yanı sıra, başta kentsel dönüşüm ve atık yönetimi konuları olmak üzere Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında fuar katılımcılarına bilgi aktarımı yapılmış, vatandaşlarımızın sorularına aydınlatıcı cevaplar verilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün enerji verimliliği, ısı yalıtımı uygulamaları, ısı paylaşım sistemleri ve yapı malzemelerine yönelik kılavuz ve kitapçıkları ile diğer birimlerimize ait dergi, broşür ve dokümanlar katılımcılara sunularak tanıtım ve farkındalık sağlanmıştır
KANADALI UZMAN GERALD VAN DECKER TARAFINDAN "ATIK SU ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ" KONUSUNDA TANITIM TOPLANTISI YAPILMIŞTIR. 04.12.2015 Kanada’da sistemi geliştirilen uzman tarafından yapılan sunumda; Bahse konu sistemin birçok Avrupa ve Amerika ülkesinde kullanılmaya başlandığı, özellikle banyo ve mutfaklardan atılan ve belli bir sıcaklığı olan suyun "ısısından" faydalanmak suretiyle, binalarda kullanılan sıcak suya harcanan enerjide 1/3 oranında bir tasarruf sağlanmakta olduğu ve sistemin geri dönüşüm süresinin ise 1-3 yıl gibi oldukça kısa olduğu ifade edilmiştir.
Bakanlık Personeline Yönelik İmar Mevzuatı Eğitimleri Devam Ediyor 23.11.2015 Yılda iki defa düzenlenmekte olan ve ilki Nisan ayında yapılan “İmar Mevzuatı” konulu hizmetiçi Eğitim toplantılarının ikincisi Antalya’da başlamıştır. 23/11/2015-25/11/2015 tarihleri arasında 3 (üç) gün boyunca sürecek olan eğitim toplantısı ile Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerimiz personelinin İmar Mevzuatı konusundaki eksiklerinin giderilmesi, mevzuata hakimiyetin artırılması ve güncel değişikliklerin aktarılması hedeflenmektedir. Toplantıya Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından 250 personel katılacak olup, katılımcı personele İmar Mevzuatı yanı sıra Bakanlığımızın diğer birimlerinin uygulamalarına ilişkin bilgiler ile kişisel gelişim eğitimi de verilecektir
"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Geçici 6. Maddesi Kapsamındaki Yapı Ruhsatlarının Tamamlanma Süresi"14 Kasım 2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Değişiklik İle 01.01.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 16.11.2015 Bilindiği üzere, Sn. Bakanımızın 01 Kasım 2015 seçim öncesi Kamuoyuna duyurmuş olduğu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişiklik taslağı ivedilikle hazırlanmış ve Başbakanlığa gönderilmiştir. Yönetmelik Değişiklik taslağı, 14 Kasım 2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanareak yürlüğe girmiştir. Yönetmelik Değişikliği ile yönetmeliğin Geçici 6. Madeesi kapsamındaki yapı ruhsatı taleplerinin sonuçlandırma tarihi 01.01.2016'dan 01.01.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Türkiye'nin İlk Bisiklet Yolu Yönetmeliği Yayımlandı 03.11.2015 Resmi Gazetede yayımlanan "Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik"e göre bisiklet yoları, mavi renkte olacak , kaldırımla aynı veya üst seviyede olamayacak. Ayrıca bisiklet yolları otobüs durağı arkasından ve durağa 200 santimetrelik mesafe bırakılacak şekilde uygulanacak. Mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Türkiye'nin ilk Bisiklet yolu yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. Bakanlığın hazırlamış olduğu "Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" resmi gazetede yayınlanarak bugün yürürlüğe girdi. 7 bölüm halinde yayınlanan yönetmeliğe göre bisiklet yoları ulaşım noktalarını ve yerleşim yerlerinin merkezi bölgelerini birbiriyle irtibatlandıracak bir ağ oluşturacak, başlangıç ve varış noktası arasında kesinti olmayacak şekilde tasarlanacak. Bisiklet yolları, ulaşım merkezleri ile yerleşim yeri merkezlerini birbirine bağlayacak şekilde planlanacak. Yol yüzeyi seviyesinde ya da yol yüzeyi ile kaldırım seviyesi arasında olabilecek bisiklet yolları, kaldırımla aynı veya üst seviyede olamayacak. Yenilenebilir enerji kaplamalarının kullanımına olanak sağlanacak. Otobüs duraklarında bisiklet yolları taşıt yoluna taşmadan, durak arkasından ve durağa 200 cm’lik mesafe bırakılarak yapılacak. Eğim, bisikletliyi tehlikeye sokmayacak şekilde en çok %4 uygulanacak ve dik eğimle geçilmesi gereken durumlarda, bisiklet yolu genişliği artırılarak bisikletlilere ekstra manevra yapabilecekleri alan bırakılacak. -Bisiklet yolları mavi renkte olacak Renklerinin mavi olacağı bisiklet yolları kent bütünündeki ulaşım sistemleri ile uyumlu olacak. Ayrıca, güvenliği sağlayacak trafik işaret ve işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistemleri oluşturulacak. Mavi rengin seçilmesinin sebebi ise fark edilebilirliğin arttırılması. Üniversitelerde bisiklet yolları yurt ve eğitim binalarını birbirine bağlayacak şekilde tasarlanacak. Kampüs içi ulaşımda bisiklet özendirilecek. Bisiklet yolu ve bisiklet yolunun güzergâhındaki karayolları ile kesişim noktasında, en az 1/500 ölçekli yol projesi yapılacak, büyükşehir belediyelerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurul kararı, diğer belediyelerde ise il, ilçe trafik komisyonu kararına istinaden belediye meclisi kararı ile projeler uygulanacak. -Her bisiklet yolunun adı ve kodu olacak Bisiklet yolları ilgili idarece imar planında ve varsa ulaşım ana planında gösterilecek ve her bisiklet yolunun güzergahına bir ad veya kod verilecek. Bu sayede yön ve adres karmaşasının önüne geçilmiş olunacak. Tek şeritli yapılan bisiklet yollarında, bisiklet yolu şerit genişliği en az 130 cm genişliğinde tasarlanacak ve taşıt yolu tarafında 50 cm genişliğinde emniyet mesafesi bırakılmış olacak. Ayrıca yaya kaldırımı genişliği, bisiklet yolu sebebiyle 150 cm’den daha az olamayacak. Bisiklet yolu ile motorlu taşıt şeridi arasında ki fiziksel bariyer en az 60 cm genişliğinde refüj ise, en az 10 cm yüksekliğinde olacak. Bisiklet yollarında hız sınırı azami 25 km/Saat olarak uygulanacak. Yollara araçların park etmemesi için bisiklet yolu ikazı ve gerekli yerlerde park yasağı levhaları konulacak. Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri uzaktan görünebilir şekilde ve bilgilendirici işaret ve levhalarla tanımlanacak. Ayrıca istasyonlar ve park yerlerine ulaşım dik rampalar ve merdivenler olmayacak şekilde tasarlanacak. Bisiklet yollarında “Bekleme Alanı” uygulaması hayata geçirilecek bisikletlilere öncelik tanınacak. Mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Vekili Selami Merdin, “yayımlanan yönetmelik ile bisikletlerin ulaşım vasıtası olarak kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Karayolu taşımacılığı nedeniyle 2013 yılında gerçekleşen 58 Milyon 196 Bin ton CO2 salınımının, % 32,58’i otomobil kaynaklıdır. Otomobillerden kaynaklanan CO2 salınımının yarısının şehir içi ulaşımda meydana geldiği kabul edilir ve şehir içi ulaşımın %10’unun bisiklet kullanımı ile gerçekleştirileceği hedeflenirse; CO2 salınımının kaba bir hesapla 948 Bin ton azalacağı düşünülmektedir” dedi.
YAPI USTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 02.11.2015 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızca ve ilgi idarelerince 1/1/2015 tarihine kadar Geçici Ustalık Belgesinin verileceği ve bu belgelerin 1/1/2017 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilmişti. Ancak 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 74 üncü maddesi ile 5544 sayılı Kanuna eklenen Ek 1. madde ve bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ nedeniyle söz konusu yönetmeliğimizin ilgili maddelerinin mevcut düzenlemeye uyarlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla; 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte yapılan gerekli düzenlemeler 3 Kasım 2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler ile; Bakanlığımız ve ilgi idarelerince 1/1/2015 tarihine kadar düzenlenmiş olan “EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgeleri” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 25/05/2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere geçiş için öngörülen (25 Mayıs 2016) tarihe kadar geçerlidir. Diğer branşlarda düzenlenmiş olan EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgeleri ise, MYK tarafından yayımlanacak tebliğler ile belirlenecek tarihe kadar yetki belgesi yerine geçmektedir. Ayrıca; 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan durumlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. Diğer taraftan yapı sektöründe uygulamada nitelik arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde veya münferiden yapı ustalarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti Bakanlığımızca yapılabilmesinin önü açılmıştır.
"Eğitim ve Sağlık Yapılarında Emsal Hesabında Yeni Düzenleme." 29.10.2015 Bilindiği üzere, 01.06.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 16 maddesinde, sahanlıkların emsal hesaplamasına dahil edilmediği hükmü yer almaktadır. Bu sahanlıkların emsale dahil edilmeyen ölçü sınırları ise yine yönetmeliğin 43 Maddesinde hükme bağlanan ve konutlar için 1.20m Diğer yapılar için 1.50m olan en az merdiven ve sahanlık genişlikleri dikkate alınmaktaydı. Bu Konuda 28.10.2015 tarihinde Genelge yayımlanarak yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bundan böyle, 01.06.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamındaki ve Uygulama İmar Planında Eğitim veya sağlık tesis alanı olan yerlerde yapılacak olan Eğitim ve Sağlık yapılarının emsal hesaplamalarında, emsale dahil edilmeyen sahanlık ölçülerinde, ilgili Bakanlıklarca yayımlanan yönetmeliklerdeki en az ölçü değerleri dikkate alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1 2 3 4 5 6 7 8 sonraki sayfa son sayfa