MEVZUAT

Sosyal Tesisleri İşletme Talimatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Evrak Kayıt İç Yönetmeliği

Taşıt Kullanım Yönergesi

Giyecek Yardımı, Taşınır Mal ve Kamu Konutları İşlemlerine ait Genelge