Yönetmelikler

ATIK YÖNETİMİ

 

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2010 | Sayısı : 27721

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2010 | Sayısı : 27533

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2009 | Sayısı : 27448

Atık Yaların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 30.07.2008 | Sayısı : 26952

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 05.07.2008 | Sayısı : 26927

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 30.05.2008 | Sayısı : 26891

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2007 | Sayısı : 26739

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 24.08.2011 | Sayısı : 28035

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2006 | Sayısı : 26357

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 22.07.2005 | Sayısı : 25883

Bitkisel Atık Yaların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 19.04.2005 | Sayısı : 25791

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005 | Sayısı : 25755

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 31.08.2004 | Sayısı : 25569

Hafriyat Topraı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 18.03.2004 | Sayısı : 25406

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 | Sayısı : 20814

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doaya Yeniden Kazandırılması Yönetmelii 
Resmi Gazete Tarihi : 23.01.2010 | Sayısı : 27471


DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2004 | Sayısı : 25682

Deniz Çevresinin Petrol ve Dier Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 21.10.2006 | Sayısı : 26326

Deniz Çevresinin Petrol ve Dier Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2006 | Sayısı : 26150

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 09.01.2006 | Sayısı : 26048


HAVA YÖNETİMİ

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 04.09.2010 | Sayısı : 27692

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Salıının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 24.07.2010 | Sayısı : 27651

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605
 
Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 04.06.2010 | Sayısı : 27601

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2009 | Sayısı : 27368

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2009 | Sayısı : 27277

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 04.04.2009 | Sayısı : 27190

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 13.01.2005 | Sayısı : 25699

Hava Kalitesi Deerlendirme ve Yönetimi Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 06.06.2008 | Sayısı : 26898

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 11.06.2004 | Sayısı : 25489

 

 

İKLİM DEİİKLİİ

 

 

 

 

KİMYASALLAR YÖNETİMİ

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 18.08.2010 | Sayısı : 27676

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Daıtılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092


SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 27.10.2010 | Sayısı : 27742

Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 01.10.2010 | Sayısı : 27716

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 03.08.2010 | Sayısı : 27661

Toprak Kirliliinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Teknik Rehber
Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605

Toprak Kirliliinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Deişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 14.06.2012 | Sayısı : 28323

 

Su Kirlilii Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2004 | Sayısı : 25687

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 08.12.2007 | Sayısı : 26724

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmelii 
Resmi Gazete Tarihi : 08.01.2006 | Sayısı : 26047

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduu Kirliliin Kontrolü Yönetmelii (76/464/ AB)
Resmi Gazete Tarihi : 26.11.2005 | Sayısı : 26005

 

YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2007 | Sayısı : 26482

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılıı Öngörülen Ödenein Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Deişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2007 | Sayısı : 26482

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2008 | Sayısı : 27052

 

Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmelii
Resmi Gazete Tarihi : 22.05.2012 | Sayısı : 28300