Sıkça Sorulan Sorular (Yönetim Hizmetleri ve Finansman)

1 - Niçin Kamu kurum ve kuruluşlara yardım yapılır?
Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, iyileştirilmesi ve temiz bir çevrede yaşanabilmesi için yardım yapılır.

2 - Yapılan yardımlar şartlı mıdır?
Evet, yapılan yardımlar şartlıdır, projelerin amacına uygun yapılması için şartlı olarak verilmektedir. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı denetimine tabidir.

3 - Nerelere şartlı nakdi yardım yapılabilmektedir?
Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Kaymakamlıklara (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ve Belediye Birliklerine yardım yapılmaktadır.

4 - Hangi tür yardımlar yapılmaktadır?
Katı Atık Bertaraf Tesisi,  Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon, , Derin deniz deşarjı, Çevre Kirliliği ve Müşavirlik Hizmetler için yardımlar yapılmaktadır.

5 - Katı Atık Bertaraf Tesisi,  Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon  Projeleri için hangi tür belgeler istenilmektedir.
1 Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı
2 Proje gerekçe raporu (Projenin gerekçeleri belirtilecek, şu andaki durum ne, proje gerçekleşirse neler elde edilecek v.b.)
3 Birlikler, Belediyeler ve İl Özel İdareleri için Encümen Kararı (Yardım talebine ilişkin olacak, mali yetersizlik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yardım talep edildiği vurgulanacak, talep edilen yardım miktarı belirtilecek)
4 Taahhütname (Kamu kurum ve kuruluşları )
5 Protokol (Kamu kurum ve kuruluşları )
6 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri için Keşif özeti ve metraj cetveli (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, İller Bankası veya il özel idaresi birimleri tarafından onaylı),
7 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Olanlardan ÇED Belgesi,
8 Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı (Atık Su Arıtma ve Atık Bertaraf Tesisleri- Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekiyor)
9 İl Mahalli Çevre Kurulu Yer Seçim Kararı (Katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri için) Bu proje ile ilgili başka yerlerden alınan yardım veya kredilere ilişkin bilgi ve belgeler
10 Tetkik Formu (Kanalizasyo ve Atıksu Arıtma Tesisileri için) 

6 - Çevre Kirliliğinin Giderilmesi ve Müşavirlik Hizmetleri projeleri için hangi tür belgeler istenilmektedir.
1 Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı
2 Proje gerekçe raporu (Projenin gerekçeleri belirtilecek, şu andaki durum ne, proje gerçekleşirse neler elde edilecek v.b.)
3 Birlikler, Belediyeler ve İl Özel İdareleri için Encümen Kararı (Yardım talebine ilişkin olacak, mali yetersizlik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yardım talep edildiği vurgulanacak, talep edilen yardım miktarı belirtilecek)
4 Taahhütname (Kamu kurum ve kuruluşları )
5 Protokol (Kamu kurum ve kuruluşları )
6 Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Kapsamında Yaklaşık Maliyet Cetveli
7 Proje Uygunluk Yazısı, (Müşavirlik Hizmetleri için)

7 - Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesi talepleri proje uygunluğu için hangi daireye görüşe sunulur?
Su Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığına görüşe sunulmaktadır.

8 - Köy Muhtarlıkları çevre kirliliğinin giderilmesi ile ilgili proje taleplerini doğrudan Bakanlığa müracat edebilirlermi?
Kaymakamlık aracağılı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderebilirler.

9 - Müşavirlik hizmetlerinden alınan ödeneklerle nerelere harcama yapabilirler?
Proje çizimi harita, zemin etüd, fizibilite gibi faaliyetlerde harcama yapabilirler.

10 - Yaz aylarında ve yazlık yerlerdeki site sakinlerinin bulunduğu yerde Arıtma gerekli olduğu halde, arıtma yoksa ve kötü kokuda saçıyorsa nereye müracat etmeleri gerekmektedir?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, zabıta ve polis karakollarına müracat edebilirler.

11 - Belediyeler tip projesi, arıtma projelerine yardım alabilmek için nereye müracat etmeleri gerekir?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Bakanlığa müracat etmeleri gerekmektedir.

12 - Verilen paralar amacına uygun kullanılmadı ise nasıl bir yol izlenir?
Verilen ödenek geri alınır ve bir daha ilgili yere bu kapsamda ödeme-yardım yapılmaz.

13 - Çevre kirliliğinden ödeme yapılan ve yapılan hiçbir harcama için Encümen Kararı ve Gerekçeli rapor olmalı mı?
Evet, açıkça yazılmalı ve harcama belgeleri ile gönderilmelidir.

14 - 2011 yılında ve 2012 yılında hangi tür projelere en fazla ödenek aktarılmıştır?
2011 Yılında Atıksu Arıtma için, 2012 yılında da Çevre Kirliliğine en çok ödeme yapılmıştır.

15 - Çevre kirliliği ödemelerinde dere ıslahı için harcama yapılabilir mi?
Hayır yapılamaz, dere temizliği için yapılabilir.

16 - Dere ıslahı için nereye başvurularak yardım alınabilir?
DSİ Genel Müdürlüğüne başvurularak yardım istenilebilir.

17 - Yapılan şartlı nakdi yardımın serbest bırakma aşamaları hangileridir?
a) İşin yapılması, bakanlığa belgelerin gönderilmesi
b) Tutanak tutulması
c) Bankadaki blokeli paranın serbest bırakılması

18 - Talep dosyaları doğrudan aracı kurum olmadan gönderip yardım alabilir mi?
Hayır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalıyla gönderilmesi gerekir.

19 - Yapılan Şartlı Nakdi Yardımın denetimi aşamasında tutulan tutanakalar da en az kaç kişinin imzası bulunması gerekir?
En az üç kişinin imzası olmalıdır.

20 - Derin deniz deşarj projesinin onaylanması hangi daire Başkanlığınca uygun görüldüğünde ödeme yapılabilir?
Deniz Kıyı ve Yönetimi Dairesi Başkanlığınca uygun görülmesi suretiyle ödeme yapılabilir.

21 - Yapılan yardımlar araç tamirine kullanılabilir mi?
Kesinlikle hayır. Bu kapsamda yapılan ödemeler araç tamirinde kullanılamaz.

22 - Serbest Bırakma Tablosu nedir, nasıl olmalı?
Kurum ve kuruluşların iş yaptırdığı firmaların hesaplarına aktarılacak miktarın belirtildiği tablodur. Fatura miktarı yapılan şartlı nakdi yardım miktarından fazla olabilir, ancak serbest bırakılacak miktar Bakanlık tarafından yapılan şartlı nakdi yardım miktarından fazla olamaz. Tablo antetli kağıda yapılmalı ve kurum yetkilisi tarafından Onaylı olmalıdır.

23 - Çevre kirliliğinin giderilmesi işinde kullanmamız gayesiyle yapılan şartlı nakdi yardımı kilit parke taşı alımında, bina onarım işi veya onarım malzeme alımlarında, kaldırım yapımında kullanabilir miyiz?
Hayır kullanamazsınız.

24 - Atıksu arıtma tesisi/kollektör hattı yapım işinde kullanmamız gayesiyle yapılan şartlı nakdi yardımı kanalizasyon şebeke hattı yapım işinde kullanabilir miyiz?
Hayır kullanamazsınız.