Taslaklar

 

Biyometanizasyon Tesisleri ve Fermente Ürün Yönetimi Tebliğ Taslağı - Görüş Bildirme Formu
 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu
 
Atık Elektrikli ve Elektronik  Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Eski Yönetmelik ile karşılaştırma - Görüş Bildirme Formu
 
Kompost Tebliğ Taslağı - Görüş Bildirme Formu
 
Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı (2015) - Görüş İşleme Formu
 

Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı - Ekler - Görüş Bildirme Formu

Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı - Görüş Bildirme Formu

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüş İşleme Formu

 
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı - Görüş İşleme Formu
 
Ozan Tabakasını İncelten Maddelere İlişikin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
 
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
 
Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ Taslağı - Görüş İşleme Formunun
 
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  - Görüş İşleme Formunun 
 
Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formunun
 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Taslağı -

Görüş İşleme Formunun