Taslaklar

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş Bildirme Formu 
Benzin ve Naftanin Depolanması ve dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği
Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı - Ekler - Görüş Bildirme Formu 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişikin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu 
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüş İşleme Formu 
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  - Görüş İşleme Formu  
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu 
Benzin ve Nafta Görüş Bildirme Formu
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Taslağı - Görüş İşleme Formu

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Taslağı - Görüş İşleme Formu

Düzenli Depolama Tesisleri İle Maden Atığı Depolama Tesisleri İçin Uygulama Projesi Hazırlanması ve İnşaat Kontrolü Tebliği Taslağı-Görüş İşleme Formu

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Ham Madde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı-Görüş İşleme Formu

Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu