Taslaklar

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş Bildirme Formu 
Atık Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Benzin ve Naftanin Depolanması ve dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği
Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği Taslağı - Ekler - Görüş Bildirme Formu 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişikin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu 
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüş İşleme Formu 
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  - Görüş İşleme Formu  
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu 
Benzin ve Nafta Görüş Bildirme Formu
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu