Hava Kirliliği ve Koku Oluşturan Emisyon Kontrolüne Yönelik Mevzuat Değişikliği

Hava Kirliliği ve Koku Oluşturan Emisyon Kontrolüne Yönelik Mevzuat Değişikliği

02.11.2017

Bakanlığımıza intikal eden hava kirliliği ve koku problemlerinin çözümüne yönelik olarak Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği ile Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik ile;

 

Ø  Denetim ve şikayet değerlendirme hususlarına ek olarak, Yönetmeliğin Madde 7 kapsamındaki             “Kesimhaneler, Kümesler ve ahırlar, Hayvan yağlarının eritildiği tesisler, Rendering Tesisleri, Kemik unu fabrikaları, hayvan cesetlerinin bertaraf edildiği tesisler ile bu tesislerde bertaraf edilmesi için hayvan cesetleri veya hayvan ürünleri parçalarının toplandığı veya depolandığı tesisler, Gübre (tezek) kurutma tesisleri, Düzenli depolama tesisleri, Atık Su Arıtma Tesisleri, Tabakhaneler ve Tekstil Terbiye Tesisleri” izin ve lisans sürecine dahil edilecektir.

 

Ø  Mevcut Yönetmelikte yer alan şikayet ve denetim kapsamında istenilen ölçümlere ek olarak; çevre izni kapsamında emisyon azaltım tekniklerinin verimliliğinin belirlenmesine ilişkin ölçümlerle tespit yapılacaktır.

 

Ø  Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Koku Azaltımına İlişkin Teknik Detaylar” güncellenmiştir.

 

Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği değişikliği kapsamında;

 

Ø EK-3’ün E.3 kısmı revize edilmiş olup kokuya sebep olan hava emisyonlarının kontrolü ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına yönelik MET’ler ilave edilmiştir.

 

Ø EK-6 Atık Gaz Toplama ve Arıtma Sistemlerinin Seçimi yeni ek olarak hazırlanmıştır.

 

Ø Tebliğ metni yapılan değişiklikleri içerecek şekilde düzenlenmiştir.

 

Tebliğ değişiklik çalışmalarında Tekstil Sanayi için Mevcut En İyi Teknikler (MET) Referans Dokümanı, Tekstil Sanayi için Ulusal MET Kılavuzu ile Kimya Sektörü için Ortak Atık Su ve Atık Gaz Arıtma /Yönetim Sistemleri (MET) Referans Dokümanı ve MET Sonuç Dokümanı’ ndan yararlanılmıştır.

 

Yönetmelik Değişikliği Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

Tebliğ Değişikliği Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.