// header("location:" . $sayfa);

19.07.2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile ilgili merkez ve taşra teşkilatımızca yönetmeliğin daha etkin uygulanabilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla 18-20 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

Tübitak-Marmara Araştırma Merkezinden Başuzman Araştırmacı Dr. Faruk Dinçer ve Uzman Teknisyen Serhat Çalı tarafından koku emisyonu, kokunun özellikleri ve etkileri, koku kaynakları ve örnekleme teknikleri, koku ölçümü, olfaktometrik ölçüm, olfaktometre sonuçlarının değerlendirilmesi ve koku azaltım teknikleri konularında eğitim verildi.

Teorik eğitimin yanı sıra Antalya Lara Atıksu Arıtma Tesisine saha ziyareti gerçekleştirildi.

Ayrıca Hukuk Müşavirliği tarafından söz konusu yönetmelik ile ilgili idari para cezaları ve yaptırımlar hakkında gerçekleştirilen sunumun ardından İl Müdürlüklerinden gelen soruların cevaplandığı çalıştay ile eğitim sona erdi.

Sunumlara ulaşmak için tıklayınız.