Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri İle İlgili Mahalli Çevre Kurulu Kararları 2017

10.10.2017

 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 24'üncü Madde gereğince 2017 yılı için İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen tıbbi atık bertaraf ücretleri için tıklayınız.