Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır

16.01.2017

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır

 İnsan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla Avrupa Birliği’nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü’nü uyumlaştıran “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı” bilimsel gelişmeler ve güncel AB mevzuatı dikkate alınmak suretiyle yeniden hazırlanmış olup, Bakanlığımızın www.csb.gov.tr/gm/cygm adresinde “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayınlanmaktadır.

 Söz konusu taslağa son görüş verilmesi tarihi 31/01/2017’dir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin seref.yilmaz@csb.gov.tr adresine Word Belgesi olarak ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

 Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.