Düzenli Depolama ve Atıksu Arıtma Tesisi İşletmecilerine Eğitim Veriliyor.
İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimin Hazırlanması Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleşti.
Gediz Havzasında Kirliliğin Önlenmesi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi İle Deniz Kirliliği  Konusunda Çalışmalar Devam Ediyor.
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Mevzuat Uyumlaştırması Kapsamında II. Sektör Çalıştayları gerçekleştirildi.
Üst Yapılı Temizlik Araçlarının Dağıtım Töreni
Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması Projesi kapanış toplantısı gerçekleşti.
Çevre, Bu Toprakların Kendi Öz Malıdır…
Hidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı Proje Açılış Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Düzenli Depolama ve Atıksu Arıtma Tesisi İşletmecilerine Eğitim Veriliyor.
İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimin Hazırlanması Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleşti.
Gediz Havzasında Kirliliğin Önlenmesi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi İle Deniz Kirliliği  Konusunda Çalışmalar Devam Ediyor.
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Mevzuat Uyumlaştırması Kapsamında II. Sektör Çalıştayları gerçekleştirildi.
Üst Yapılı Temizlik Araçlarının Dağıtım Töreni
Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması Projesi kapanış toplantısı gerçekleşti.
Çevre, Bu Toprakların Kendi Öz Malıdır…
Hidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı Proje Açılış Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.