İthalat/İhracat İzinleri ile İlgili Bilgi ve Belgeler

İTHALAT
Katı Yakıt İthalatı
İlgili Mevzuat
Katı Yakıt İthalat İşlemleri
-Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler
 
Metal Hurda İthalatı
İlgili Mevzuat
Metal Hurda İthalat İşlemleri
 
Pil ve Akümülatörlerin İthalatı
İlgili Mevzuat
-Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
Pil ve Akümülatörlerin İthalat İşlemleri
Pil-Akü Çevre Uyum Belgesi (Ön İzin) İçin Yapılacak Müracaatta İstenilen Belgeler
 
TRANSİT GEÇİŞ
Kullanılmış Lastik Transit Geçiş İzinleri için İstenilen Belgeler
Fatura Bilgi Formu
 
İHRACAT
Tehlikeli Atık İhracatı
İlgili Mevzuat
Tehlikeli Atık İhracat İşlemleri
 
Tehlikesiz Atık İhracatı
 
İlgili Mevzuat
Tehlikesiz Atık İhracat İşlemleri
Avrupa Birliği ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein'a yapılacak ihracatlarda Bakanlığımızca herhangi bir izin ve belge düzenlenmemektedir. İhracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu ülkeler haricindeki ülkelere ihracatında ise ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılır ve Bakanlıktan onay alınır.