Mevzuat Gereği Sağlanması Gereken Fiziksel Şartlar

» Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi

» Ambalaj Atık Toplama Ayırma Tesisi

» Atık Akü Geri Kazanım Tesisi

» Atık Pil Geri Kazanım Tesisi

» Atık Ara Depolama Tesisi

» Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi

» Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi

» Atık Yakma ve Birlikte Yakma Tesisi

» Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi

» Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi  

» Düzenli Depolama Tesisi

» Hurda / ÖTA İşleme Tesisi

» ÖTA Geçici Depolama Tesisi

» ÖTL Geri Kazanım Tesisi

» Piroliz Tesisi

» Tanker Temizleme Tesisi

» Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi

» Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi

» Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

» Emisyon

» Atıksu

» PCB Arındırma

» Bitkisel Yağ Ara Depolama

» Biyobozunur Biyokurutma(R3) 

» Biyobozunur Biometanizasyon(R3)  

» Biyobozunur Kompost (R3)

» Biyobozunur Mekanik Ayırma(R12)

» Maden Atığı Bertaraf-Depolama