Ulusal atık taşıma formları (UATF) uygulamaları

 Bilindiği üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan özel atıklar ulusal atık taşıma formları (UATF) kullanılarak Bakanlığımızdan çevre lisansı almış tesislerde geri kazanımı veya bertarafı sağlanmaktadır.

Kütle Denge Sistemi (KDS) Bakanlığımız tarafından aktif kullanıma açılmış olup, çevre lisanslı tesislerin bahse konu kayıt sistemlerini kullanmaları, kabul edilen atıklar ile ürünlerine ilişkin UATF’larının Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğinin 5 ve 25 inci maddeleri doğrultusunda ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, atık üreticileri ile geri kazanım /bertaraf tesisleri bahse konu atıkların geri kazanıldığına veya berataraf edildiğine ilişkin UATF’larının Bakanlığımıza gönderilmemesi gerekmekte olup, gönderilen bahse konu dokümanlar dikkate alınmayacaktır.