Çevre izin ve lisans ünvan değişikliği uygulamalar

Bakanlığımıza yapılan firma ve tesisler ile ilgili unvan/faaliyet sahibi değişikliklerine ilişkin başvurularla ile ilgili olarak söz konusu değişiklerin Çevre İzin ve Lisanslarına yansıtılabilmesi için Maliye Bakanlığından gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra aşağıda belirtilen süreçlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Vergi numarasının değişmemesi sadece tesis unvanında değişiklik olması durumunda; http://online.cevre.gov.tr/ adresinden Firma/işletme ve tesis güncelleme işlemleri bölümünden tesis bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Vergi numarasının değişmesi durumunda; değişikliğe ilişkin dilekçe, Ticaret Sicil Gazetesi, eski vergi numarası ile yeni vergi numarasını ilişkilendiren resmi belge (devir sözleşmesi, kira sözleşmesi vb.) ile birlikte ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunularak Firma Bilgi Sistemi üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu işlemlerden sonra İzin ve Lisans Belgesi yenilenmesi için “çevrimiçi çevre izinleri” yazılım portalında yer alan “İzin/Lisans Yenileme” ekranları aracılığıyla unvan değişikliğinin yapılması gerekmektedir. Bu bölümde unvanı değişen ya da devir işlemi gerçekleşen işletmeler ilgili “Ticaret Sicil Gazetesi” ile “Belge Yenileme Dekontu” ve “Taahhütname”yi yükleyerek mevcut çevre izin/lisans belgelerinin kalan süresi için yeni unvana göre belgelerin yenilenmesi gerçekleştirilir.

Bu kapsamda; tesislere ait Çevre izin ve Lisans Belgelerinin söz konusu değişikliklerde yapılarak düzenlenmesi için yukarıda belirtilen bilgi belgelerle birlikte başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.