Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin “EK-3B Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri”nde istenilen Özel Belgeler arasında Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi yer almaktadır.

Söz konusu poliçe; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-IV’ünde (*) ile işaretlenmiş atıkları kabul eden tesisler ile 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinden talep edilmektedir.

Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin; 28 Aralık 2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete yayımlanan “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat”nın Ek Tablo-1 "4-b Tehlikeli atıkların geri kazanımı ve bertarafı" başlığında belirtilen asgari teminat miktarı üzerinden yaptırılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Mali Sorumluluk Sigortalasına İlişkin Tarife için tıklayınız.