Teknik Uygunluk Rapor Formatları

Düzenli Depolama Tesisleri İzleme Raporu Formatı 

ATY Teknik Uygunluk Rapor Formatı

Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Rapor Formatı

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Teknik Uygunluk Raporu Formatı

AEEE İşleme Tesisi

Atık Akü Geri Kazanımı

Atık Pil Geri Kazanımı

Atık Yağ Geri Kazanımı

Bitkisel Atık Yağ Kazanımı  

Hurda - ÖTA İşleme Tesisi

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı

ÖTA Geçici Depolama

PCB Arındırma

Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Teknik Uygunluk Raporu

Tanker Temizleme Teknik Uygunluk Raporu

Bitkisel Yağ Ara Depolama

Biyokurutma Teknik Uygunluk Raporu  

Biyometanizasyon Teknik Uygunluk Raporu  

Kompost Teknik Uygunluk Raporu  

Mekanik Ayırma Teknik Uygunluk Raporu

Maden Atık Bertaraf Tesisleri İçin İzleme Rapor Formatı