İl Çevre Durum Raporu Hazırlama Rehberi 

Atık Yönetimi Uygulaması:   Atık Beyan Sistemi - TABS Video 1 ;  Atık Beyan Sistemi - TABS Video 2

UATF İşlemleri: UATF İşlemleri Kullanım Kılavuzu

Çevresel Göstergeler 2016 Yazı Ekleri (EK-1, EK-2) 

Endüstriyel (Tehlikeli Ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı

ÇED MUAFİYET

Belediyelere Uygulanan Yaptırımlara İlişkin Form

ÇED Kararları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri için tek bir tabloda; il adına sayfa hazırlanmıştır.)