Taslak Yönetmelikler / Tebliğler

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği Taslağı

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu

Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri Tebliği Taslağı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı