Taslak Yönetmelikler / Tebliğler

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik TaslağıGörüş Bildirme Formu

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı