Taslak Yönetmelikler / Tebliğler

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı