Taslak Yönetmelikler / Tebliğler

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik TaslağıGörüş Bildirme Formu

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Harici Acil Durum Planı Tebliği Taslağı 

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı