Tebliğler

 
 
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği (R.G. 22.03.2015/29303) 
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (R.G. 12.10.2011/28082)
 
ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği (R.G. 24.01.2015/29246)
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği (R.G. 31.03.2016/29670)
 
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (R.G. 27.12.2016/29931)
 
ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum Ve Kuruluşların Asgari Özelliklerin İlişkin Tebliğ (R.G. 12.12.2014/29203)
Yeterlik Belgesi Tebliği (R.G.18.12.2009/27436)