BAŞKANLIKLAR

Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı

Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
Çevre Yeterlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanlığı
Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı