// header("location:" . $sayfa);

 

21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler için 27 Ekim - 02 Kasım 2014 tarihlerinde “Çevre Görevlisi Eğitimleri” düzenlenecektir.

  

 

  

Çevre görevlisi olabileceklerde aranılacak nitelikler Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sıralanmış olup, buna göre;

 

a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olanlar “Çevre Mevzuatı” eğitimine katılmak,

 

b) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar, “Temel Çevre Bilimleri” ve “Çevre Mevzuatı” eğitime katılmak ve Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla çevre görevlisi belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.