ADANA ili SARIÇAM,  ilcesi ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ,  HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AOSB ATATÜRK CADDESİ NO: 65 mevkiinde ÇED OLUMLU

ADANA ili SARIÇAM, ilcesi ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AOSB ATATÜRK CADDESİ NO: 65 mevkiinde ÇED OLUMLU

12.01.2018

ADANA ili SARIÇAM, ilcesi ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AOSB ATATÜRK CADDESİ NO: 65 mevkiindeki ERKE GÜBRE ÜRETİM SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kompoze Gübre (Kimyasal ve Organomineral) İmalat Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; ADANA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de ADANA Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.