BURSA ili OSMANGAZI,  ilcesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, H22A22DB pafta, 5615-5616-5428 parsel mevkiinde ÇED OLUMLU

BURSA ili OSMANGAZI, ilcesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, H22A22DB pafta, 5615-5616-5428 parsel mevkiinde ÇED OLUMLU

12.01.2018

BURSA ili OSMANGAZI, ilcesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, H22A22DB pafta, 5615-5616-5428 parsel mevkiindeki GÜL TEKSTİL DOKUMA VE İPLİK TİC. VE SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan MENSUCAT BOYAMA VE APRE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI, İLAVE İPLİK BOYAMA TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; BURSA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de BURSA Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.