// header("location:" . $sayfa);

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kavaklı Beldesi, Merkez Altı Mevkii, 8313 parselde Aslanlı Uluslararası Tekstil ve Tarım Ürünleri Dış Tic. A.Ş. tarafından işletilmekte olan "Hidrofil Pamuk ve Pamuk Kasarlama Tesisi Kapasite Artışı" Projesi inceleme değerlendirme süreci başlamış olduğundan, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüşüne açılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.