// header("location:" . $sayfa);

Ordu İli, Aybastı İlçesinde Medaş A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Fırat I-II Regülatörü ve HES” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 14. maddesi (1) fıkrası “Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) iş günü görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun üç(3) iş gününde Komisyon üyesi kadar çoğaltılması istenir. Çoğaltılan Nihai ÇED Raporu beş (iş) günü içerisinde Bakanlığa sunulur” doğrultusunda nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) iş günü halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Ordu Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Bakanlığımıza müracaat edilebilir.
İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.