Çevre Görevlisi Eğitimleri Düzenlenmiştir
ÇEVRESEL ETİKET ALTYAPISI PROJESİNİN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Çevre İzin ve Lisans Ünvan Değişikliği
ARAMA PROJELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
YETERLİK TEBLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
Maden Arama Faaliyetleri
Genel Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na işyeri hekimi Dr.Nihat ÜLGEN tarafından eğitim verilmiştir.
ÇED YÖNETMELİĞİ MUAFİYET BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Tebliği Taslağı
Çevre Görevlisi Eğitimleri Düzenlenmiştir
ÇEVRESEL ETİKET ALTYAPISI PROJESİNİN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Çevre İzin ve Lisans Ünvan Değişikliği
ARAMA PROJELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
YETERLİK TEBLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
Maden Arama Faaliyetleri
Genel Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na işyeri hekimi Dr.Nihat ÜLGEN tarafından eğitim verilmiştir.
ÇED YÖNETMELİĞİ MUAFİYET BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Tebliği Taslağı