KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi Özeti
     
TRKBIS
 

Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi Sunumları

1.GÜN – 09/07/2012 Pazartesi

09:00 – 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Okan Erhan OFLAZ
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mehmet KELEŞ
Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye Belediyeler Birliği
Ertuğrul CANDAŞ
Başkan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
M. Bahaettin KAPTAN
Müsteşar Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
09:30 – 10:00 PROJE ÖZETİ
Süleyman Salih BİRHAN
Daire Başkanı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
10:00 – 10:30 KENT BİLGİ SİSTEMİ
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
I. OTURUM : MEVCUT DURUM ANALİZİ
10:45 – 11:05 Kurumsal Analiz 
Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
11:05 – 11:25 Mevzuat Analizi
Arş.Gör. Elif DEMİR, Arş.Gör. Mehmet İŞİLER, İstanbul Teknik Üniversitesi
11:25 – 11:45 Uluslararası Standartların Analizi
Arş.Gör. Serpil ATEŞ, Sercan ERHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
II. OTURUM : VERİ/KULLANICI GEREKSİNİMİ ANALİZİ
13:30 – 13:50 Kapsam ve Metodoloji
Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
13:50 – 14:10 Planlama ve İmar İşleri
Ayhan KAVŞUT, Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü
14:10 – 15:00 Planlama ve İmar İşleri
Doç. Dr. Bayram UZUN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Ezgi CANDAŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi
III. OTURUM : VERİ/KULLANICI GEREKSİNİMİ ANALİZİ
15:45 – 16:45 Harita İşleri
Arş. Gör. Dr. Serdar BİLGİ,  Arş. Gör. Dr. M. Uğur ALTIN, 
Arş. Gör. Dr. Hakan YAVAŞOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
16:45 – 17:15 Ruhsat, Denetim ve Gelir İşleri
Doç. Dr. Recep NİŞANCIKaradeniz Teknik Üniversitesi
Zeynep BALTACI, İstanbul Teknik Üniversitesi
   
2.GÜN – 10/07/2012 Salı
I. OTURUM : VERİ/KULLANICI GEREKSİNİMİ ANALİZİ
09:00 – 10:00 Fen İşleri
Y. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Deniz SAĞLAM, İbrahim SEZER İstanbul Teknik Üniversitesi
II. OTURUM : VERİ/KULLANICI GEREKSİNİMİ ANALİZİ
10:45 – 11:00  Çevre, Park-Bahçe ve Güvenlik İşleri
Doç. Dr. Mehmet ÇETE, Erciyes Üniversitesi
Kumsal ÖZTÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi
Abdullah KARA, İstanbul Teknik Üniversitesi
11:00 – 11:15 Sosyal İşler ve Sağlık Hizmetleri
Y. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK, Karadeniz Teknik Üniversitesi
İ. Beril SANİ, İstanbul Teknik Üniversitesi
11:15 – 11:30 Entegrasyon ve Veri Paylaşım Gereksinimleri
Doç. Dr. Abdurrahman GEYMEN, Erciyes Üniversitesi
Mehmet BAL, İstanbul Teknik Üniversitesi
11:30 – 11:45 Son Kullanıcı Gereksinimleri
Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO
Okan Üniversitesi
III. OTURUM : TEKNİK MODELLEME
13:30 – 14:00 KBS İçin Kavramsal Model
Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
14:00 – 14:30 Kent Bilgi Sistemleri ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
14:30 – 14:45 kbsGML
Y. Doç. Dr. Halil İbrahim İNAN, Erciyes Üniversitesi
Abdullah KARA, İstanbul Teknik Üniversitesi
14:45 – 15:00 planGML
Süleyman Salih BİRHAN, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
IV. OTURUM : TEKNİK MODELLEME
15:45 – 17:15 Uygulama Demosu
Sercan ERHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
   
3. GÜN - 11/07/2012 Çarşamba
I. OTURUM : TEKNİK, İDARİ VE MALİ MODELLEME
09:00 – 09:20 Ulusal Coğrafi Veri Politikası ve Yerel Yönetimler
Aslı ÖLMEZ, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
09:20 – 09:40 Bulut Bilişim ve Kent Bilgi Sistemleri
Prof. Dr. M. Serdar ÇELEBİ, İstanbul Teknik Üniversitesi
09:40 – 10:00 Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Kentleri Çalışması
Cemal TURA, TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Başkanı
10:00 – 10:20 Kent Bilgi Sistemi Mevzuat Hazırlıkları
Doç. Dr. Bayram UZUN, Doç.Dr. Recep NİŞANCI Karadeniz Teknik Üniversitesi
II. OTURUM : YENİ TEKNOLOJİK TRENDLER, KBS İLE ENTEGRE  KURUMSAL PROJELER ve KENT BİLGİ SİSTEMİ
10:45 – 11:05 TÜRKSAT Uygulamaları
Çiğdem KOL, TÜRKSAT AŞ
11:05 – 11:25 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
Erol TETİK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
11:25 – 11:45 Mekansal Adres Kayıt Sistemi
Şerife AKTAŞ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
11:45 – 12:05 KÖYDES
Timur ALTINYAYLAGİL, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü