DUYURULAR

Personel Belgelendirme Birimi (Belge CBS) Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge Yayınlanmıştır. 21.06.2017 16.06.2017 tarihli ve 90743779-010.06/5403 sayılı Bakanlık Olur'u ile 2017/02 sayılı " Personel Belgelendirme Birimi (Belge CBS) Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge" yürürlüğe konulmuştur.
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlanmıştır 19.01.2017 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlanmıştır
2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlanmıştır 05.10.2016 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
Ulusal Yeterlilikler Yayınlandı 31.05.2016 Ulusal Yeterlilikler Yayınlandı
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik 13.04.2015 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine İlave Gösterimler Eklendi 30.01.2015 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine İlave Gösterimler Eklendi
Bilgi Güvenliği Politikaları Genelgesi Yayınlanmıştır 08.01.2015 30.12.2014 tarihli ve 90743779/010.06/4476 sayılı Bakanlık Olur'u ile 2014/27 sayılı "Bilgi Güvenliği Politikaları Genelgesi" yürürlüğe konulmuştur.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır 17.02.2014 Genel Müdürlüğümüz 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır
Plan İşlem Numarası verilmesinin 1 Haziran 2014 tarihinde başlayacağına ilişkin 2013/41 sayılı genelgemiz yayınlanmıştır 31.12.2013 Plan İşlem Numarası verilmesinin 1 Haziran 2014 tarihinde başlayacağına ilişkin 2013/41 sayılı genelgemiz yayınlanmıştır
Mekansal Planların Bakanlığımıza Gönderilmesi, İncelenmesi Ve Arşivlenmesi İle İlgili Genelge Yayımlandı 26.06.2013 MEKANSAL PLANLARIN BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ, İNCELENMESİ VE ARŞİVLENMESİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI
2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu 12.03.2013 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
Kurumsal Bilişim Yardım Masası Uygulaması 07.03.2013 Kurumsal Bilişim Yardım Masası Uygulaması